Hieronder vindt u de officiële Nederlandse tekst van het handvest van WikiWerkers. De tekst is ook beschikbaar in het Engels.


 

Nederlandse MediaWiki Gebruikersgroep

Dutch MediaWiki User Group:

“WikiWerkers” – “WikiWorkers”

~ Handvest ~

Inleiding

MediaWiki is krachtige en schaalbare software om een veelzijdige wiki te implementeren. Deze server-software is al bij een groot en groeiend aantal organisaties wereldwijd in gebruik. Een heel belangrijke eigenschap is de laagdrempeligheid om een wiki-website te starten. Voor organisaties met professionele doelstellingen, kan echter het benodigde specialisme en kennis van de software een barrière vormen. Het is momenteel niet eenvoudig om te voorzien in de volgende behoeften:

 1. Bedrijven of organisaties die op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel om MediaWiki websites te ontwerpen en beheren, ondervinden grote moeilijkheden om de juiste personen te vinden of in te huren.
 2. Mensen die voor een organisatie of op persoonlijke titel werken aan een wiki, kunnen niet eenvoudig antwoorden vinden op de praktische problemen die zij tegenkomen. Informatie over het bewerken van wiki’s, het ontwerpen en onderhouden ervan is gefragmenteerd en verspreid over veel verschillende websites. Ook is deze informatie meestal in het Engels, en niet in het Nederlands beschikbaar.
 3. Software specialisten en -ontwikkelaars die oplopen tegen problemen bij het ontwikkelen van software en websites, kunnen op diverse plaatsen ondersteuning vinden. Mediawiki.org is wel de bekendste plek daarvoor; “off-line” ondersteuning is echter veel moeilijker te vinden.

Dit initiatief is erop gericht een groep en een platform te realiseren, waar MediaWiki-werkers zich verzamelen om allerhande wiki-ontwikkelings onderwerpen te bespreken. En tevens een plek waar het juiste specialisme en de juiste mensen geworven kunnen worden voor projecten.

Doelgroep

MediaWiki Gebruikers zijn gedefinieerd als mensen in Nederland (of buiten Nederland, maar gebruik makend van het Nederlandse taal, inclusief Vlaams), die behoren tot de groep:

 • Actieve gebruikers van wiki-websites, d.w.z. auteurs en redacteuren van wiki teksten, of
 • Beheerders (‘admins’) van websites, die gebouwd zijn met het MediaWiki CMS.

 

Natuurlijk zijn ook software ontwikkelaars en ontwerpers van MediaWiki-websites welkom bij de groep. Hun specifieke interesse in software ontwikkeling valt echter buiten de doelstelling van de Gebruikersgroep.

Samenwerkingsgebieden

Nederlandstalige ondersteuning & gebruikers trainingen

We zijn een centrum voor ondersteuning voor gebruikers van de MediaWiki software. We richten ons op de admins, beheerders en gebruikers (auteurs en redacteuren) van MediaWiki websites (inclusief de Wikimedia websites).

Gebruikers van de MediaWiki software doen hun kennis en ervaring nu meestal op in de praktijk. Wij zien een toenemende behoefte bij website beheerders aan praktische antwoorden op hulpvragen op het gebied van ontwerpen, onderhouden en redigeren van wiki’s. Daarnaast blijft er bij gebruikers (schrijvers, auteurs en redacteuren) een behoefte aan Nederlandstalige en gebundelde informatie over alle aspecten van de een wiki-ecosysteem. We denken hier niet alleen aan het schrijven van teksten op een wiki, maar zeker ook aan de communicatie binnen de wiki-gemeenschap, de werkprocessen en de beginselen van vrije publicatie.

Wij willen ons primair een platform zijn, dat zich richt op bundeling en uitwisseling van kennis en ervaring van MediaWiki website beheerders. Daarnaast gaan wij MediaWiki-gebruikers (schrijvers, auteurs, redacteuren) trainingen en ondersteuning aanbieden.

Bevorderen van het MediaWiki-ecosysteem

We erkennen dat er een scala is aan ontwikkelaars, adviseurs en bedrijven, die werken met MediaWiki en mogelijkheden bieden aan hun klanten. We willen voor hen een prettige omgeving realiseren om hun werk te delen en ten toon te spreiden. Daarop aansluitend willen we het eenvoudiger maken om de passende professionele dienstverlening te vinden, voor mensen die ernaar op zoek zijn .

Communicatie en coördinatie tussen MediaWiki gebruikers en – beheerders onderling in Nederland

We willen de Nederlandstalige gemeenschap (‘community’) versterken en het delen kennis en ervaring bevorderen. We streven naar samenwerking en hulpvaardigheid tussen MediaWiki-gebruikers en -beheerders onderling. We stellen zowel virtueel als in de reële wereld mensen in de gelegenheid om met elkaar in contact te komen, om zo deze samenwerking en hulp te realiseren.

Aanspreekpunt voor andere gebruikersgroepen

Waaronder, maar niet uitsluitend:

 • Wikimedia Foundation (WMF)
 • Wikimedia Nederland
 • MediaWiki Stakeholders’ Group

Bijdragen aan het succes van MediaWiki in Nederland en wereldwijd

De Nederlandse MediaWiki Gebruikersgroep zal zowel indirect als actief bijdragen aan het succes van MediaWiki als een CMS, bijvoorbeeld door bijdragen en hulp aan andere gebruikersgroepen.

Te ontwikkelen activiteiten

Om de doelstellingen te realiseren, zullen we onder andere de volgende activiteiten ontwikkelen:

 • Online support website / wiki / forum
 • Meet-ups & Workshops
 • Online en klassikale training & certificatie
 • Register van Wiki websites & gebruikers
 • Register van professionals, service providers & websites waar bedrijven en organisaties professionele ondersteuning kunnen krijgen

Daarbij zal de Nederlandse MediaWiki Gebruikersgroep ernaar streven de erkenning te krijgen als officiële Wikimedia gebruikersgroep.

Verwachte resultaten in de eerste 3 jaren

Vanaf de start van de groep, verwachten we de de volgende resultaten in de eerste drie jaar te kunnen realiseren::

 • Implementatie van een hulpsysteem, waaraan MediaWiki gebruikers graag deelnemen;
 • Installeren van een groep enthousiaste “ambassadeurs”;
 • Samenstellen van een curriculum voor training en certificatie;
 • Directory (register) van MediaWiki professionals en service providers.