Programma WikiWerkers – brainstorm

Hierbij de zeer beknopte weergave van onze intensieve brainstorm-sessie op de Wiki Zaterdag – 2 april 2016. De samenvatting is bijgewerkt met aanvullingen van de deelnemers.

Samenvatting brainstorm – 2 april 2016

 

WikiWerkers – Programma 2016

Door: Bart Mulckhuijse, Ilonka du Pree
Datum: 20 april 2016
Versie: 0.3 – concept ter aanvulling / commentaar

Inleiding

Op zaterdag 2 april 2016 hebben we (WikiWerkers – zie hieronder) een brainstormsessie georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst is om te komen tot concrete programma onderdelen voor een vervolg bijeenkomst van WikiWerkers na de zomer. Met deze bijeenkomst of conferentie heeft tot doel:
 • het aantal betrokken WikiWerkers te verhogen; concreet denken we aan ‘enkele tientallen’
 • de doelstellingen in het handvest inhoud te geven, door concrete programmapunten vast te stellen. 
Aanwezigen:
Uit de brainstorm zijn de volgende programmapunten (in willekeurige volgorde) naar voren gekomen:
 • Wiki Academie
 • Wiki Netwerkers
 • Wiki Bedrijfsmodellen
 • Special Interest Groups
 • Wiki Oplossingen
Per programmapunt zijn de doelgroep, de doelstelling, de kernpunten en werkwijze als volgt geformuleerd:

Wiki Academie

 • Doelgroep: Iedereen
 • Doel: Professionaliseren en certificeren van WikiWerkers
 • Kernwoorden: schrijven voor wiki, wiki redactie, wiki ontwikkeling, informatiebeheer & -structurering
 • Werkwijze: opstellen kennisprofielen, permanente educatie, certificering, ontwikkelen en beschikbaar stellen vrije informatie en betaalde of besloten content, online via Wiki Platform

Wiki Netwerkers

 • Doelgroep: Ervaren en gespecialiseerde WikiWerkers
 • Doel: Bouwen van kennisnetwerk van WikiWerkers – faciliteiten overige programmapunten
 • Kernwoorden: leerbare casus presentaties, gebruikersdagen etcetera
 • Werkwijze: Organiseren van meet-ups, leren van elkaar door het uitwisselen van ervaring en kennis, 

Wiki Bedrijfsmodellen

 • Doelgroep: Wiki ondernemers
 • Doel: Ontwikkelen van duurzame wiki bedrijfsmodellen
 • Kernwoorden: Adverteren, content marketing, sponsoring, abonneren, giften, investeerders, vrijwilligers, Auteursrechten, creative commons, open source
 • Werkwijze: Uitwisselen ervaringen – zie Wiki Netwerkers

Special Interest Groups (SIG)

 • Doelgroep: Diverse Special Interest Groups; thematische groepen die binnen gemeenschappelijke kennis gebieden werken aan maatschappelijk onderwerpen
 • Doel: Samenbrengen van partijen op basis van een thema en promotie van een wiki als een middel voor kennisdeling
 • Kernwoorden: Agri & Food sector, gezondheid, zorg sector, openbaar bestuur, …
 • Werkwijze: Organiseren van thema sessies (zie Wiki Netwerkers), samenwerking in projecten van WikiMedia Nederland (gewenst?).

Wiki Oplossingen

 • Doelgroep: Wiki eigenaren en -beheerders 
 • Doel: Ontwikkelen (en delen) van oplossingen voor kennisdeling en -verwerking op basis van het (Semantic) MediaWiki platform
 • Kernwoorden: semantic mediawiki, informatie presentatie, platform ontwikkeling, informatie beveiliging, beschikbaarheid & continuïteit, schaalbaarheid & trendbreukvlakken, vormgeving & gebruikersinterface, dienstverleners, maatwerk ontwikkeling
 • Werkwijze: Ontwikkelen en delen van ‘Best Practices’, Meetups (zie Wiki Netwerkers), vrije online informatie en betaalde/commerciële online content (van bijv. Wiki Academie e.a.)

1 thought on “Programma WikiWerkers – brainstorm

 1. Pingback: Tweede Bijeenkomst Gebruikersgroep WikiWerkers - WikiWerkers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *